Przeprowadzki firm Kraków

Przenosiny całego przedsiębiorstwa lub jego części do nowego miejsca bardzo często wymaga zagwarantowania sprawnego funkcjonowania firmy podczas realizacji przeprowadzki firm.
Stawia to przed naszą firmą szczególne wymagania. Dlatego tworzymy realistyczny harmonogram realizowanego zadania. Dostosowujemy rozwiązania logistyczne i plan przeprowadzki specjalnie dla każdego etapu prac, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na funkcjonowanie przeprowadzanych przez nas firm. Przeprowadzki firm mogą polegać na zmianie lokalizacji biur, magazynów, zakładów produkcyjnych. Szczególnie w tym ostatnim przypadku może wystąpić konieczność przenoszenia
i transportu ciężkich maszyn i urządzeń. Podczas realizacji tego rodzaju zadań wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt taki jak: dźwigi, wózki widłowe, wciągarki, bloczki. Gdy jest to niezbędne budujemy rampy i pochylnie.